haslo 4

Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.

Michał Anioł